WJ蜗轮减速机型号解析

沃瑞迈(温州)机电设备有限责任公司生产的WJ蜗轮蜗杆牙箱比传统蜗轮减速机具有更加出色的传动效率,可以满足大部分工业传动要求,采用优质的铝合金材质使得减速机更轻更耐用,是实现蜗轮减速机高效、低耗的最佳解决方案www.wormgear.com.cn如需帮助请点击
特点
◆ 独创的模块化设计、拟生态外观结构,拥有自主知识产权。
◆ 采用德国进口蜗轮滚刀加工蜗轮。
◆ 具有独特的轮齿几何形状,因此转矩和效率极高,使用寿命长。
◆ 可实现两个减速机直联形式组合。
◆ 安装形式:底座安装,法兰安装,扭力臂
◆ 输出轴:实心轴,空心轴
技术参数
产品规格:25~150
传动比:7.5~100
输入功率:0.06~15kW
输出转矩:2.6~2670N.m
应用行业
● 化工环保
● 金属加工
● 建筑建材
● 农业食品
● 纺织皮革
● 林木造纸
● 洗车机械
我们将帮助您
● 针对您的使用工况,选择最合适的蜗轮箱
● 减少停机维护时间,提高开机使用率
● 提高产品性能,增加经济效益
WJ减速机厂家直销短时间出货www.wormgear.com.cn或拨打0577-67212111
WJ25-F56B14-7.5-F1-K WJ25-S-7.5-S-YZ-TA WJ25-Y0.09-Y0.06-F2 WJ25S-K-WJ25-7.5-F12 WJ25-7.5WJ25-S-1Z-2Z-K
WJ25-F56B14-10-F1-K WJ25-S-10-YZ-TA WJ25-Y0.09-Y0.06-F2 WJ25S-K-WJ25-10-F12 WJ25-10WJ25-S-1Z-2Z-K
WJ25-F56B14-15-F1-K WJ25-S-15-S-YZ-TA WJ25-Y0.09-Y0.06-F2 WJ25S-K-WJ25-15-F12 WJ25-15WJ25-S-1Z-2Z-K
WJ25-F56B14-20-F1-K WJ25-S-20-YZ-TA WJ25-Y0.09-Y0.06-F2 WJ25S-K-WJ25-20-F12 WJ25-20WJ25-S-1Z-2Z-K
WJ25-F56B14-25-F1-K WJ25-S-25-S-YZ-TA WJ25-Y0.09-Y0.06-F2 WJ25S-K-WJ25-25-F12 WJ25-25WJ25-S-1Z-2Z-K
WJ25-F56B14-30-F1-K WJ25-S-30-YZ-TA WJ25-Y0.09-Y0.06-F2 WJ25S-K-WJ25-30-F12 WJ25-30WJ25-S-1Z-2Z-K
WJ25-F56B14-40-F1-K WJ25-S-40-YZ-TA WJ25-Y0.09-Y0.06-F2 WJ25S-K-WJ25-40-F12 WJ25-40WJ25-S-1Z-2Z-K
WJ25-F56B14-50-F1-K WJ25-S-50-YZ-TA WJ25-Y0.09-Y0.06-F2 WJ25S-K-WJ25-50-F12 WJ25-50WJ25-S-1Z-2Z-K
WJ25-F56B14-60-F1-K WJ25-S-60-YZ-TA WJ25-Y0.09-Y0.06-F2 WJ25S-K-WJ25-60-F12 WJ25-60WJ25-S-1Z-2Z-K
    
WJ30-F56B14-63B5-63B14-56B5-7.5-K WJ30-S-7.5-S-YZ-TA WJ30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 WJ30S-K-WJ30-7.5-F12 WJ30-7.5WJ30-S-1Z-2Z-K
WJ30-F56B14-63B5-63B14-56B5-10-K WJ30-S-10-YZ-TA WJ30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 WJ30S-K-WJ30-10-F12 WJ30-10WJ30-S-1Z-2Z-K
WJ30-F56B14-63B5-63B14-56B5-15-K WJ30-S-15-S-YZ-TA WJ30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 WJ30S-K-WJ30-15-F12 WJ30-15WJ30-S-1Z-2Z-K
WJ30-F56B14-63B5-63B14-56B5-20-K WJ30-S-20-YZ-TA WJ30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 WJ30S-K-WJ30-20-F12 WJ30-20WJ30-S-1Z-2Z-K
WJ30-F56B14-63B5-63B14-56B5-25-K WJ30-S-25-S-YZ-TA WJ30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 WJ30S-K-WJ30-25-F12 WJ30-25WJ30-S-1Z-2Z-K
WJ30-F56B14-63B5-63B14-56B5-30-F1-K WJ30-S-30-YZ-TA WJ30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 WJ30S-K-WJ30-30-F12 WJ30-30WJ30-S-1Z-2Z-K
WJ30-F56B14-63B5-63B14-56B5-40-K WJ30-S-40-YZ-TA WJ30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 WJ30S-K-WJ30-40-F12 WJ30-40WJ30-S-1Z-2Z-K
WJ30-F56B14-63B5-63B14-56B5-50-K WJ30-S-50-YZ-TA WJ30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 WJ30S-K-WJ30-50-F12 WJ30-50WJ30-S-1Z-2Z-K
WJ30-F56B14-63B5-63B14-56B5-60-K WJ30-S-60-YZ-TA WJ30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 WJ30S-K-WJ30-60-F12 WJ30-60WJ30-S-1Z-2Z-K
WJ30-F56B14-63B5-63B14-56B5-80-K WJ30-S-80-YZ-TA WJ30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 WJ30S-K-WJ30-80-F12 WJ30-80WJ30-S-1Z-2Z-K
    
WJ40-F71B14-63B5-63B14-56B5-71B5-7.5-K WJ40-S-7.5-S-YZ-TA WJ40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 WJ40S-K-WJ40-7.5-F12 WJ40-7.5WJ40-S-1Z-2Z-K
WJ40-F71B14-63B5-63B14-56B5-71B5-10-K WJ40-S-10-YZ-TA WJ40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 WJ40S-K-WJ40-10-F12 WJ40-10WJ40-S-1Z-2Z-K
WJ40-F71B14-63B5-63B14-56B5-71B5-15-K WJ40-S-15-S-YZ-TA WJ40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 WJ40S-K-WJ40-15-F12 WJ40-15WJ40-S-1Z-2Z-K
WJ40-F71B14-63B5-63B14-56B5-71B5-20-K WJ40-S-20-YZ-TA WJ40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 WJ40S-K-WJ40-20-F12 WJ40-20WJ40-S-1Z-2Z-K
WJ40-F71B14-63B5-63B14-56B5-71B5-25-K WJ40-S-25-S-YZ-TA WJ40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 WJ40S-K-WJ40-25-F12 WJ40-25WJ40-S-1Z-2Z-K
WJ40-F71B14-63B5-63B14-56B5-71B5-30-F1-K WJ40-S-30-YZ-TA WJ40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 WJ40S-K-WJ40-30-F12 WJ40-30WJ40-S-1Z-2Z-K
WJ40-F71B14-63B5-63B14-56B5-71B5-40-K WJ40-S-40-YZ-TA WJ40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 WJ40S-K-WJ40-40-F12 WJ40-40WJ40-S-1Z-2Z-K
WJ40-F71B14-63B5-63B14-56B5-71B5-50-K WJ40-S-50-YZ-TA WJ40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 WJ40S-K-WJ40-50-F12 WJ40-50WJ40-S-1Z-2Z-K
WJ40-F71B14-63B5-63B14-56B5-71B5-60-K WJ40-S-60-YZ-TA WJ40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 WJ40S-K-WJ40-60-F12 WJ40-60WJ40-S-1Z-2Z-K
WJ40-F71B14-63B5-63B14-56B5-71B5-80-K WJ40-S-80-YZ-TA WJ40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 WJ40S-K-WJ40-80-F12 WJ40-80WJ40-S-1Z-2Z-K
WJ40-F71B14-63B5-63B14-56B5-71B5-100-K WJ40-S-100-YZ-TA WJ40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 WJ40S-K-WJ40-100-F12 WJ40-100WJ40-S-1Z-2Z-K
    
WJ50-F71B14-63B5-71B5-80B5-80B14-7.5-K WJ50-S-7.5-S-YZ-TA WJ50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ50S-K-WJ50-7.5-F12 WJ50-7.5WJ50-S-1Z-2Z-K
WJ50-F71B14-63B5-71B5-80B5-80B14-10-K WJ50-S-10-YZ-TA WJ50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ50S-K-WJ50-10-F12 WJ50-10WJ50-S-1Z-2Z-K
WJ50-F71B14-63B5-71B5-80B5-80B14-15-K WJ50-S-15-S-YZ-TA WJ50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ50S-K-WJ50-15-F12 WJ50-15WJ50-S-1Z-2Z-K
WJ50-F71B14-63B5-71B5-80B5-80B14-20-K WJ50-S-20-YZ-TA WJ50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ50S-K-WJ50-20-F12 WJ50-20WJ50-S-1Z-2Z-K
WJ50-F71B14-63B5-71B5-80B5-80B14-25-K WJ50-S-25-S-YZ-TA WJ50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ50S-K-WJ50-25-F12 WJ50-25WJ50-S-1Z-2Z-K
WJ50-F71B14-63B5-71B5-80B5-80B14-30-F1-K WJ50-S-30-YZ-TA WJ50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ50S-K-WJ50-30-F12 WJ50-30WJ50-S-1Z-2Z-K
WJ50-F71B14-63B5-71B5-80B5-80B14-40-K WJ50-S-40-YZ-TA WJ50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ50S-K-WJ50-40-F12 WJ50-40WJ50-S-1Z-2Z-K
WJ50-F71B14-63B5-71B5-80B5-80B14-50-K WJ50-S-50-YZ-TA WJ50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ50S-K-WJ50-50-F12 WJ50-50WJ50-S-1Z-2Z-K
WJ50-F71B14-63B5-71B5-80B5-80B14-60-K WJ50-S-60-YZ-TA WJ50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ50S-K-WJ50-60-F12 WJ50-60WJ50-S-1Z-2Z-K
WJ50-F71B14-63B5-71B5-80B5-80B14-80-K WJ50-S-80-YZ-TA WJ50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ50S-K-WJ50-80-F12 WJ50-80WJ50-S-1Z-2Z-K
WJ50-F71B14-63B5-71B5-80B5-80B14-100-K WJ50-S-100-YZ-TA WJ50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ50S-K-WJ50-100-F12 WJ50-100WJ50-S-1Z-2Z-K
    
WJ63-F71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14-7.5-K WJ63-S-7.5-S-YZ-TA WJ63-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ63S-K-WJ63-7.5-F12 WJ63-7.5WJ63-S-1Z-2Z-K
WJ63-F71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14-10-K WJ63-S-10-YZ-TA WJ63-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ63S-K-WJ63-10-F12 WJ63-10WJ63-S-1Z-2Z-K
WJ63-F71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14-15-K WJ63-S-15-S-YZ-TA WJ63-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ63S-K-WJ63-15-F12 WJ63-15WJ63-S-1Z-2Z-K
WJ63-F71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14-20-K WJ63-S-20-YZ-TA WJ63-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ63S-K-WJ63-20-F12 WJ63-20WJ63-S-1Z-2Z-K
WJ63-F71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14-25-K WJ63-S-25-S-YZ-TA WJ63-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ63S-K-WJ63-25-F12 WJ63-25WJ63-S-1Z-2Z-K
WJ63-F71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14-30-F1-K WJ63-S-30-YZ-TA WJ63-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ63S-K-WJ63-30-F12 WJ63-30WJ63-S-1Z-2Z-K
WJ63-F71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14-40-K WJ63-S-40-YZ-TA WJ63-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ63S-K-WJ63-40-F12 WJ63-40WJ63-S-1Z-2Z-K
WJ63-F71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14-50-K WJ63-S-50-YZ-TA WJ63-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ63S-K-WJ63-50-F12 WJ63-50WJ63-S-1Z-2Z-K
WJ63-F71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14-60-K WJ63-S-60-YZ-TA WJ63-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ63S-K-WJ63-60-F12 WJ63-60WJ63-S-1Z-2Z-K
WJ63-F71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14-80-K WJ63-S-80-YZ-TA WJ63-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ63S-K-WJ63-80-F12 WJ63-80WJ63-S-1Z-2Z-K
WJ63-F71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14-100-K WJ63-S-100-YZ-TA WJ63-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 WJ63S-K-WJ63-100-F12 WJ63-100WJ63-S-1Z-2Z-K
    
WJ75-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-7.5-K WJ75-S-7.5-S-YZ-TA WJ75-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ75S-K-WJ75-7.5-F12 WJ75-7.5WJ75-S-1Z-2Z-K
WJ75-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-10-K WJ75-S-10-YZ-TA WJ75-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ75S-K-WJ75-10-F12 WJ75-10WJ75-S-1Z-2Z-K
WJ75-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-15-K WJ75-S-15-S-YZ-TA WJ75-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ75S-K-WJ75-15-F12 WJ75-15WJ75-S-1Z-2Z-K
WJ75-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-20-K WJ75-S-20-YZ-TA WJ75-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ75S-K-WJ75-20-F12 WJ75-20WJ75-S-1Z-2Z-K
WJ75-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-25-K WJ75-S-25-S-YZ-TA WJ75-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ75S-K-WJ75-25-F12 WJ75-25WJ75-S-1Z-2Z-K
WJ75-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-30-F1-K WJ75-S-30-YZ-TA WJ75-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ75S-K-WJ75-30-F12 WJ75-30WJ75-S-1Z-2Z-K
WJ75-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-40-K WJ75-S-40-YZ-TA WJ75-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ75S-K-WJ75-40-F12 WJ75-40WJ75-S-1Z-2Z-K
WJ75-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-50-K WJ75-S-50-YZ-TA WJ75-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ75S-K-WJ75-50-F12 WJ75-50WJ75-S-1Z-2Z-K
WJ75-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-60-K WJ75-S-60-YZ-TA WJ75-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ75S-K-WJ75-60-F12 WJ75-60WJ75-S-1Z-2Z-K
WJ75-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-80-K WJ75-S-80-YZ-TA WJ75-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ75S-K-WJ75-80-F12 WJ75-80WJ75-S-1Z-2Z-K
WJ75-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-100-K WJ75-S-100-YZ-TA WJ75-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ75S-K-WJ75-100-F12 WJ75-100WJ75-S-1Z-2Z-K
    
WJ90-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-7.5-K WJ90-S-7.5-S-YZ-TA WJ90-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ90S-K-WJ90-7.5-F12 WJ90-7.5WJ90-S-1Z-2Z-K
WJ90-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-10-K WJ90-S-10-YZ-TA WJ90-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ90S-K-WJ90-10-F12 WJ90-10WJ90-S-1Z-2Z-K
WJ90-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-15-K WJ90-S-15-S-YZ-TA WJ90-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ90S-K-WJ90-15-F12 WJ90-15WJ90-S-1Z-2Z-K
WJ90-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-20-K WJ90-S-20-YZ-TA WJ90-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ90S-K-WJ90-20-F12 WJ90-20WJ90-S-1Z-2Z-K
WJ90-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-25-K WJ90-S-25-S-YZ-TA WJ90-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ90S-K-WJ90-25-F12 WJ90-25WJ90-S-1Z-2Z-K
WJ90-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-30-F1-K WJ90-S-30-YZ-TA WJ90-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ90S-K-WJ90-30-F12 WJ90-30WJ90-S-1Z-2Z-K
WJ90-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-40-K WJ90-S-40-YZ-TA WJ90-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ90S-K-WJ90-40-F12 WJ90-40WJ90-S-1Z-2Z-K
WJ90-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-50-K WJ90-S-50-YZ-TA WJ90-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ90S-K-WJ90-50-F12 WJ90-50WJ90-S-1Z-2Z-K
WJ90-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-60-K WJ90-S-60-YZ-TA WJ90-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ90S-K-WJ90-60-F12 WJ90-60WJ90-S-1Z-2Z-K
WJ90-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-80-K WJ90-S-80-YZ-TA WJ90-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ90S-K-WJ90-80-F12 WJ90-80WJ90-S-1Z-2Z-K
WJ90-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14-100-K WJ90-S-100-YZ-TA WJ90-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 WJ90S-K-WJ90-100-F12 WJ90-100WJ90-S-1Z-2Z-K
    
    
WJ105-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-7.5-K WJ105-S-7.5-S-YZ-TA WJ105-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ105S-K-WJ105-7.5-F12 WJ105-7.5WJ105-S-1Z-2Z-K
WJ105-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-10-K WJ105-S-10-YZ-TA WJ105-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ105S-K-WJ105-10-F12 WJ105-10WJ105-S-1Z-2Z-K
WJ105-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-15-K WJ105-S-15-S-YZ-TA WJ105-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ105S-K-WJ105-15-F12 WJ105-15WJ105-S-1Z-2Z-K
WJ105-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-20-K WJ105-S-20-YZ-TA WJ105-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ105S-K-WJ105-20-F12 WJ105-20WJ105-S-1Z-2Z-K
WJ105-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-25-K WJ105-S-25-S-YZ-TA WJ105-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ105S-K-WJ105-25-F12 WJ105-25WJ105-S-1Z-2Z-K
WJ105-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-30-F1-K WJ105-S-30-YZ-TA WJ105-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ105S-K-WJ105-30-F12 WJ105-30WJ105-S-1Z-2Z-K
WJ105-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-40-K WJ105-S-40-YZ-TA WJ105-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ105S-K-WJ105-40-F12 WJ105-40WJ105-S-1Z-2Z-K
WJ105-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-50-K WJ105-S-50-YZ-TA WJ105-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ105S-K-WJ105-50-F12 WJ105-50WJ105-S-1Z-2Z-K
WJ105-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-60-K WJ105-S-60-YZ-TA WJ105-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ105S-K-WJ105-60-F12 WJ105-60WJ105-S-1Z-2Z-K
WJ105-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-80-K WJ105-S-80-YZ-TA WJ105-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ105S-K-WJ105-80-F12 WJ105-80WJ105-S-1Z-2Z-K
WJ105-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-100-K WJ105-S-100-YZ-TA WJ105-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ105S-K-WJ105-100-F12 WJ105-100WJ105-S-1Z-2Z-K
    
WJ110-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-7.5-K WJ110-S-7.5-S-YZ-TA WJ110-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ110S-K-WJ110-7.5-F12 WJ110-7.5WJ110-S-1Z-2Z-K
WJ110-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-10-K WJ110-S-10-YZ-TA WJ110-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ110S-K-WJ110-10-F12 WJ110-10WJ110-S-1Z-2Z-K
WJ110-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-15-K WJ110-S-15-S-YZ-TA WJ110-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ110S-K-WJ110-15-F12 WJ110-15WJ110-S-1Z-2Z-K
WJ110-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-20-K WJ110-S-20-YZ-TA WJ110-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ110S-K-WJ110-20-F12 WJ110-20WJ110-S-1Z-2Z-K
WJ110-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-25-K WJ110-S-25-S-YZ-TA WJ110-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ110S-K-WJ110-25-F12 WJ110-25WJ110-S-1Z-2Z-K
WJ110-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-30-F1-K WJ110-S-30-YZ-TA WJ110-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ110S-K-WJ110-30-F12 WJ110-30WJ110-S-1Z-2Z-K
WJ110-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-40-K WJ110-S-40-YZ-TA WJ110-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ110S-K-WJ110-40-F12 WJ110-40WJ110-S-1Z-2Z-K
WJ110-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-50-K WJ110-S-50-YZ-TA WJ110-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ110S-K-WJ110-50-F12 WJ110-50WJ110-S-1Z-2Z-K
WJ110-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-60-K WJ110-S-60-YZ-TA WJ110-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ110S-K-WJ110-60-F12 WJ110-60WJ110-S-1Z-2Z-K
WJ110-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-80-K WJ110-S-80-YZ-TA WJ110-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ110S-K-WJ110-80-F12 WJ110-80WJ110-S-1Z-2Z-K
WJ110-F100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5-100-K WJ110-S-100-YZ-TA WJ110-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ110S-K-WJ110-100-F12 WJ110-100WJ110-S-1Z-2Z-K
    
WJ130-F100B5-112B14-90B5-90B14-132B5-7.5-K WJ130-S-7.5-S-YZ-TA WJ130-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ130S-K-WJ130-7.5-F12 WJ130-7.5WJ130-S-1Z-2Z-K
WJ130-F100B5-112B14-90B5-90B14-132B5-10-K WJ130-S-10-YZ-TA WJ130-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ130S-K-WJ130-10-F12 WJ130-10WJ130-S-1Z-2Z-K
WJ130-F100B5-112B14-90B5-90B14-132B5-15-K WJ130-S-15-S-YZ-TA WJ130-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ130S-K-WJ130-15-F12 WJ130-15WJ130-S-1Z-2Z-K
WJ130-F100B5-112B14-90B5-90B14-132B5-20-K WJ130-S-20-YZ-TA WJ130-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ130S-K-WJ130-20-F12 WJ130-20WJ130-S-1Z-2Z-K
WJ130-F100B5-112B14-90B5-90B14-132B5-25-K WJ130-S-25-S-YZ-TA WJ130-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ130S-K-WJ130-25-F12 WJ130-25WJ130-S-1Z-2Z-K
WJ130-F100B5-112B14-90B5-90B14-132B5-30-F1-K WJ130-S-30-YZ-TA WJ130-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ130S-K-WJ130-30-F12 WJ130-30WJ130-S-1Z-2Z-K
WJ130-F100B5-112B14-90B5-90B14-132B5-40-K WJ130-S-40-YZ-TA WJ130-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ130S-K-WJ130-40-F12 WJ130-40WJ130-S-1Z-2Z-K
WJ130-F100B5-112B14-90B5-90B14-132B5-50-K WJ130-S-50-YZ-TA WJ130-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ130S-K-WJ130-50-F12 WJ130-50WJ130-S-1Z-2Z-K
WJ130-F100B5-112B14-90B5-90B14-132B5-60-K WJ130-S-60-YZ-TA WJ130-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ130S-K-WJ130-60-F12 WJ130-60WJ130-S-1Z-2Z-K
WJ130-F100B5-112B14-90B5-90B14-132B5-80-K WJ130-S-80-YZ-TA WJ130-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ130S-K-WJ130-80-F12 WJ130-80WJ130-S-1Z-2Z-K
WJ130-F100B5-112B14-90B5-90B14-132B5-100-K WJ130-S-100-YZ-TA WJ130-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ130S-K-WJ130-100-F12 WJ130-100WJ130-S-1Z-2Z-K
    
WJ150-F100B5-112B14-90B5-160B5-132B5-7.5-K WJ150-S-7.5-S-YZ-TA WJ150-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ150S-K-WJ150-7.5-F12 WJ150-7.5WJ150-S-1Z-2Z-K
WJ150-F100B5-112B14-90B5-160B5-132B5-10-K WJ150-S-10-YZ-TA WJ150-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ150S-K-WJ150-10-F12 WJ150-10WJ150-S-1Z-2Z-K
WJ150-F100B5-112B14-90B5-160B5-132B5-15-K WJ150-S-15-S-YZ-TA WJ150-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ150S-K-WJ150-15-F12 WJ150-15WJ150-S-1Z-2Z-K
WJ150-F100B5-112B14-90B5-160B5-132B5-20-K WJ150-S-20-YZ-TA WJ150-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ150S-K-WJ150-20-F12 WJ150-20WJ150-S-1Z-2Z-K
WJ150-F100B5-112B14-90B5-160B5-132B5-25-K WJ150-S-25-S-YZ-TA WJ150-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ150S-K-WJ150-25-F12 WJ150-25WJ150-S-1Z-2Z-K
WJ150-F100B5-112B14-90B5-160B5-132B5-30-F1-K WJ150-S-30-YZ-TA WJ150-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ150S-K-WJ150-30-F12 WJ150-30WJ150-S-1Z-2Z-K
WJ150-F100B5-112B14-90B5-160B5-132B5-40-K WJ150-S-40-YZ-TA WJ150-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ150S-K-WJ150-40-F12 WJ150-40WJ150-S-1Z-2Z-K
WJ150-F100B5-112B14-90B5-160B5-132B5-50-K WJ150-S-50-YZ-TA WJ150-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ150S-K-WJ150-50-F12 WJ150-50WJ150-S-1Z-2Z-K
WJ150-F100B5-112B14-90B5-160B5-132B5-60-K WJ150-S-60-YZ-TA WJ150-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ150S-K-WJ150-60-F12 WJ150-60WJ150-S-1Z-2Z-K
WJ150-F100B5-112B14-90B5-160B5-132B5-80-K WJ150-S-80-YZ-TA WJ150-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ150S-K-WJ150-80-F12 WJ150-80WJ150-S-1Z-2Z-K
WJ150-F100B5-112B14-90B5-160B5-132B5-100-K WJ150-S-100-YZ-TA WJ150-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ150S-K-WJ150-100-F12 WJ150-100WJ150-S-1Z-2Z-K
    
WJ185-F100B5-112B14-180B5-160B5-132B5-7.5-K WJ185-S-7.5-S-YZ-TA WJ185-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ185S-K-WJ185-7.5-F12 WJ185-7.5WJ185-S-1Z-2Z-K
WJ185-F100B5-112B14-180B5-160B5-132B5-10-K WJ185-S-10-YZ-TA WJ185-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ185S-K-WJ185-10-F12 WJ185-10WJ185-S-1Z-2Z-K
WJ185-F100B5-112B14-180B5-160B5-132B5-15-K WJ185-S-15-S-YZ-TA WJ185-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ185S-K-WJ185-15-F12 WJ185-15WJ185-S-1Z-2Z-K
WJ185-F100B5-112B14-180B5-160B5-132B5-20-K WJ185-S-20-YZ-TA WJ185-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ185S-K-WJ185-20-F12 WJ185-20WJ185-S-1Z-2Z-K
WJ185-F100B5-112B14-180B5-160B5-132B5-25-K WJ185-S-25-S-YZ-TA WJ185-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ185S-K-WJ185-25-F12 WJ185-25WJ185-S-1Z-2Z-K
WJ185-F100B5-112B14-180B5-160B5-132B5-30-F1-K WJ185-S-30-YZ-TA WJ185-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ185S-K-WJ185-30-F12 WJ185-30WJ185-S-1Z-2Z-K
WJ185-F100B5-112B14-180B5-160B5-132B5-40-K WJ185-S-40-YZ-TA WJ185-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ185S-K-WJ185-40-F12 WJ185-40WJ185-S-1Z-2Z-K
WJ185-F100B5-112B14-180B5-160B5-132B5-50-K WJ185-S-50-YZ-TA WJ185-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ185S-K-WJ185-50-F12 WJ185-50WJ185-S-1Z-2Z-K
WJ185-F100B5-112B14-180B5-160B5-132B5-60-K WJ185-S-60-YZ-TA WJ185-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ185S-K-WJ185-60-F12 WJ185-60WJ185-S-1Z-2Z-K
WJ185-F100B5-112B14-180B5-160B5-132B5-80-K WJ185-S-80-YZ-TA WJ185-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ185S-K-WJ185-80-F12 WJ185-80WJ185-S-1Z-2Z-K
WJ185-F100B5-112B14-180B5-160B5-132B5-100-K WJ185-S-100-YZ-TA WJ185-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 WJ185S-K-WJ185-100-F12 WJ185-100WJ185-S-1Z-2Z-K
www.wormgear.com.cn沃瑞迈公司官网,该网站免费提供图纸,技术选型,指导维修,减速机销售厂家直销

NEWS

新闻中心