TNRV新型JMC蜗轮箱型号解析

沃瑞迈(温州)机电设备有限责任公司生产的TNRV/TRV蜗轮减速机采用高强度蜗杆搭配12-2紫铜蜗轮具有更加出色的传动效率,可以满足大部分工业传动要求,采用优质的铝合金材质使得减速机更轻更耐用,是实现蜗轮减速机高效、低耗的最佳解决方案www.wormgear.com.cn

主要型号有:

TNRV025-7.5-56B14 TRV025-7.5-E-TA TNRV025-7.5-Y0.09-Y0.06 TRV025-F-TNRV025-7.5-F TNRV025-7.5TRV025-DS-SS
TNRV025-10-56B14 TRV025-10-E-TA TNRV025-10-Y0.09-Y0.06 TRV025-F-TNRV025-10-F TNRV025-10TRV025-DS-SS
TNRV025-15-56B14 TRV025-15-E-TA TNRV025-15-Y0.09-Y0.06 TRV025-F-TNRV025-15-F TNRV025-15TRV025-DS-SS
TNRV025-20-56B14 TRV025-20-E-TA TNRV025-20-Y0.09-Y0.06 TRV025-F-TNRV025-20-F TNRV025-20TRV025-DS-SS
TNRV025-25-56B14 TRV025-25-E-TA TNRV025-25-Y0.09-Y0.06 TRV025-F-TNRV025-25-F TNRV025-25TRV025-DS-SS
TNRV025-30-56B14 TRV025-30-E-TA TNRV025-30-Y0.09-Y0.06 TRV025-F-TNRV025-30-F TNRV025-30TRV025-DS-SS
TNRV025-40-56B14 TRV025-40-E-TA TNRV025-40-Y0.09-Y0.06 TRV025-F-TNRV025-40-F TNRV025-40TRV025-DS-SS
TNRV025-50-56B14 TRV025-50-E-TA TNRV025-50-Y0.09-Y0.06 TRV025-F-TNRV025-50-F TNRV025-50TRV025-DS-SS
TNRV025-60-56B14 TRV025-60-E-TA TNRV025-60-Y0.09-Y0.06 TRV025-F-TNRV025-60-F TNRV025-60TRV025-DS-SS
TNRV030-7.5-56B14-63B5-63B14-56B5 TRV030-7.5-E-TA TNRV030-7.5-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 TNRV030-7.5-F-TRV030-F TNRV030-7.5-TRV030-DS-SS
TNRV030-10-56B14-63B5-63B14-56B5 TRV030-10-E-TA TNRV030-10-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 MTRV030-10-F-TRV030-F TNRV030-10-TRV030-DS-SS
TNRV030-15-56B14-63B5-63B14-56B5 TRV030-15-E-TA TNRV030-15-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 TNRV030-15-TRV030-15-F TNRV030-15-TRV030-DS-SS
TNRV030-20-56B14-63B5-63B14-56B5 TRV030-20-E-TA TNRV030-20-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 TNRV030-20-TRV030-20-F TNRV030-20-TRV030-DS-SS
TNRV030-25-56B14-63B5-63B14-56B5 TRV030-25-E-TA TNRV030-25-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 TNRV030-25-TRV030-25-F TNRV030-25-TRV030-DS-SS
TNRV030-30-56B14-63B5-63B14-56B5 TRV030-30-E-TA TNRV030-30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 TNRV030-30-TRV030-30-F TNRV030-30-TRV030-DS-SS
TNRV030-40-56B14-63B5-63B14-56B5 TRV030-40-E-TA TNRV030-40-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 TNRV030-40-TRV030-40-F TNRV030-40-TRV030-DS-SS
TNRV030-50-56B14-63B5-63B14-56B5 TRV030-50-E-TA TNRV030-50-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 TNRV030-50-TRV030-50-F TNRV030-50-TRV030-DS-SS
TNRV030-60-56B14-63B5-63B14-56B5 TRV030-60-E-TA TNRV030-60-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 TNRV030-60-TRV030-60-F TNRV030-60-TRV030-DS-SS
TNRV030-80-56B14-63B5-63B14-56B5 TRV030-80-E-TA TNRV030-80-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 TNRV030-80-TRV030-80-F TNRV030-80-TRV030-DS-SS
    
TNRV040-7.5-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 TRV040-7.5-E-TA TNRV040-7.5-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 TNRV040-7.5-TRV040-7.5-FA-FB TNRV040-7.5-TRV040-DS-SS
TNRV040-10-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 TRV040-10-E-TA TNRV040-10-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 TNRV040-10-TRV040-10-FA-FB TNRV040-10-TRV040-DS-SS
TNRV040-15-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 TRV040-15-E-TA TNRV040-15-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 TNRV040-15-TRV040-15-FA-FB TNRV040-15-TRV040-DS-SS
TNRV040-20-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 TRV040-20-E-TA TNRV040-20-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 TNRV040-20-TRV040-20-FA-FB TNRV040-20-TRV040-DS-SS
TNRV040-25-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 TRV040-25-E-TA TNRV040-25-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 TNRV040-25-TRV040-25-FA-FB TNRV040-25-TRV040-DS-SS
TNRV040-30-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 TRV040-30-E-TA TNRV040-30-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 TNRV040-30-TRV040-30-FA-FB TNRV040-30-TRV040-DS-SS
TNRV040-40-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 TRV040-40-E-TA TNRV040-40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 TNRV040-40-TRV040-40-FA-FB TNRV040-40-TRV040-DS-SS
TNRV040-50-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 TRV040-50-E-TA TNRV040-50-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 TNRV040-50-TRV040-50-FA-FB TNRV040-50-TRV040-DS-SS
TNRV040-60-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 TRV040-60-E-TA TNRV040-60-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 TNRV040-60-TRV040-60-FA-FB TNRV040-60-TRV040-DS-SS
TNRV040-80-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 TRV040-80-E-TA TNRV040-80-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 TNRV040-80-TRV040-80-FA-FB TNRV040-80-TRV040-DS-SS
TNRV040-100-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 TRV040-100-E-TA TNRV040-100-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 TNRV040-100-TRV040-80-FA-FB TNRV040-100-TRV040-DS-SS
    
TNRV050-7.5-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 TRV050-7.5-E-TA TNRV050-7.5-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV050-7.5-TRV050-7.5-FA-FB TNRV050-7.5-TRV050-DS-SS
TNRV050-10-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 TRV050-10-E-TA TNRV050-10-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV050-10-TRV050-10-FA-FB TNRV050-10-TRV050-DS-SS
TNRV050-15-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 TRV050-15-E-TA TNRV050-15-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV050-15-TRV050-15-FA-FB TNRV050-15-TRV050-DS-SS
TNRV050-20-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 TRV050-20-E-TA TNRV050-20-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV050-20-TRV050-20-FA-FB TNRV050-20-TRV050-DS-SS
TNRV050-25-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 TRV050-25-E-TA TNRV050-25-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV050-25-TRV050-25-FA-FB TNRV050-25-TRV050-DS-SS
TNRV050-30-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 TRV050-30-E-TA TNRV050-30-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV050-30-TRV050-30-FA-FB TNRV050-30-TRV050-DS-SS
TNRV050-40-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 TRV050-40-E-TA TNRV050-40-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV050-40-TRV050-40-FA-FB TNRV050-40-TRV050-DS-SS
TNRV050-50-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 TRV050-50-E-TA TNRV050-50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV050-50-TRV050-50-FA-FB TNRV050-50-TRV050-DS-SS
TNRV050-60-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 TRV050-60-E-TA TNRV050-60-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV050-60-TRV050-60-FA-FB TNRV050-60-TRV050-DS-SS
TNRV050-80-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 TRV050-80-E-TA TNRV050-80-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV050-80-TRV050-80-FA-FB TNRV050-80-TRV050-DS-SS
TNRV050-100-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 TRV050-100-E-TA TNRV050-100-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV050-100-TRV050-80-FA-FB TNRV050-100-TRV050-DS-SS
    
TNRV063-7.5-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 TRV063-7.5-E-TA TNRV063-7.5-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV063-7.5-TRV063-7.5-FA-FB TNRV063-7.5-TRV063-DS-SS
TNRV063-10-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 TRV063-10-E-TA TNRV063-10-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV063-10-TRV063-10-FA-FB TNRV063-10-TRV063-DS-SS
TNRV063-15-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 TRV063-15-E-TA TNRV063-15-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV063-15-TRV063-15-FA-FB TNRV063-15-TRV063-DS-SS
TNRV063-20-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 TRV063-20-E-TA TNRV063-20-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV063-20-TRV063-20-FA-FB TNRV063-20-TRV063-DS-SS
TNRV063-25-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 TRV063-25-E-TA TNRV063-25-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV063-25-TRV063-25-FA-FB TNRV063-25-TRV063-DS-SS
TNRV063-30-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 TRV063-30-E-TA TNRV063-30-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV063-30-TRV063-30-FA-FB TNRV063-30-TRV063-DS-SS
TNRV063-40-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 TRV063-40-E-TA TNRV063-40-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV063-40-TRV063-40-FA-FB TNRV063-40-TRV063-DS-SS
TNRV063-50-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 TRV063-50-E-TA TNRV063-50-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV063-50-TRV063-50-FA-FB TNRV063-50-TRV063-DS-SS
TNRV063-60-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 TRV063-60-E-TA TNRV063-60-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV063-60-TRV063-60-FA-FB TNRV063-60-TRV063-DS-SS
TNRV063-80-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 TRV063-80-E-TA TNRV063-80-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV063-80-TRV063-80-FA-FB TNRV063-80-TRV063-DS-SS
TNRV063-100-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 TRV063-100-E-TA TNRV063-100-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 TNRV063-100-TRV063-80-FA-FB TNRV063-100-TRV063-DS-SS
    
TNRV075-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV075-7.5-E-TA TNRV075-7.5-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV075-7.5-TRV075-7.5-F-FAB TNRV075-7.5-TRV075-DS-SS
TNRV075-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV075-10-E-TA TNRV075-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV075-10-TRV075-10-F-FAB TNRV075-10-TRV075-DS-SS
TNRV075-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV075-15-E-TA TNRV075-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV075-15-TRV075-15-F-FAB TNRV075-15-TRV075-DS-SS
TNRV075-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV075-20-E-TA TNRV075-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV075-20-TRV075-20-F-FAB TNRV075-20-TRV075-DS-SS
TNRV075-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV075-25-E-TA TNRV075-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV075-25-TRV075-25-F-FAB TNRV075-25-TRV075-DS-SS
TNRV075-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV075-30-E-TA TNRV075-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV075-30-TRV075-30-F-FAB TNRV075-30-TRV075-DS-SS
TNRV075-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV075-40-E-TA TNRV075-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV075-40-TRV075-40-F-FAB TNRV075-40-TRV075-DS-SS
TNRV075-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV075-50-E-TA TNRV075-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV075-50-TRV075-50-F-FAB TNRV075-50-TRV075-DS-SS
TNRV075-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV075-60-E-TA TNRV075-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV075-60-TRV075-60-F-FAB TNRV075-60-TRV075-DS-SS
TNRV075-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV075-80-E-TA TNRV075-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV075-80-TRV075-80-F-FAB TNRV075-80-TRV075-DS-SS
TNRV075-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV075-100-E-TA TNRV075-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV075-100-TRV075-80-F-FAB TNRV075-100-TRV075-DS-SS
    
TNRV090-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV090-7.5-E-TA TNRV090-7.5-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV090-7.5-TRV090-7.5-F-FABCD TNRV090-7.5-TRV090-DS-SS
TNRV090-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV090-10-E-TA TNRV090-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV090-10-TRV090-10-F-FABCD TNRV090-10-TRV090-DS-SS
TNRV090-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV090-15-E-TA TNRV090-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV090-15-TRV090-15-F-FABCD TNRV090-15-TRV090-DS-SS
TNRV090-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV090-20-E-TA TNRV090-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV090-20-TRV090-20-F-FABCD TNRV090-20-TRV090-DS-SS
TNRV090-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV090-25-E-TA TNRV090-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV090-25-TRV090-25-F-FABCD TNRV090-25-TRV090-DS-SS
TNRV090-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV090-30-E-TA TNRV090-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV090-30-TRV090-30-F-FABCD TNRV090-30-TRV090-DS-SS
TNRV090-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV090-40-E-TA TNRV090-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV090-40-TRV090-40-F-FABCD TNRV090-40-TRV090-DS-SS
TNRV090-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV090-50-E-TA TNRV090-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV090-50-TRV090-50-F-FABCD TNRV090-50-TRV090-DS-SS
TNRV090-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV090-60-E-TA TNRV090-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV090-60-TRV090-60-F-FABCD TNRV090-60-TRV090-DS-SS
TNRV090-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV090-80-E-TA TNRV090-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV090-80-TRV090-80-F-FABCD TNRV090-80-TRV090-DS-SS
TNRV090-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 TRV090-100-E-TA TNRV090-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 TNRV090-100-TRV090-80-F-FABCD TNRV090-100-TRV090-DS-SS
    
TNRV105-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV105-7.5-E-TA TNRV105-7.5-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV105-7.5-TRV105-7.5-F TNRV105-7.5-TRV105-DS-SS
TNRV105-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV105-10-E-TA TNRV105-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV105-10-TRV105-10-F TNRV105-10-TRV105-DS-SS
TNRV105-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV105-15-E-TA TNRV105-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV105-15-TRV105-15-F TNRV105-15-TRV105-DS-SS
TNRV105-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV105-20-E-TA TNRV105-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV105-20-TRV105-20-F TNRV105-20-TRV105-DS-SS
TNRV105-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV105-25-E-TA TNRV105-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV105-25-TRV105-25-F TNRV105-25-TRV105-DS-SS
TNRV105-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV105-30-E-TA TNRV105-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV105-30-TRV105-30-F TNRV105-30-TRV105-DS-SS
TNRV105-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV105-40-E-TA TNRV105-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV105-40-TRV105-40-F TNRV105-40-TRV105-DS-SS
TNRV105-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV105-50-E-TA TNRV105-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV105-50-TRV105-50-F TNRV105-50-TRV105-DS-SS
TNRV105-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV105-60-E-TA TNRV105-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV105-60-TRV105-60-F TNRV105-60-TRV105-DS-SS
TNRV105-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV105-80-E-TA TNRV105-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV105-80-TRV105-80-F TNRV105-80-TRV105-DS-SS
TNRV105-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV105-100-E-TA TNRV105-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV105-100-TRV105-80-F TNRV105-100-TRV105-DS-SS
    
TNRV110-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV110-7.5-E-TA TNRV110-7.5-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV110-7.5-TRV110-7.5-F TNRV110-7.5-TRV110-DS-SS
TNRV110-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV110-10-E-TA TNRV110-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV110-10-TRV110-10-F TNRV110-10-TRV110-DS-SS
TNRV110-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV110-15-E-TA TNRV110-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV110-15-TRV110-15-F TNRV110-15-TRV110-DS-SS
TNRV110-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV110-20-E-TA TNRV110-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV110-20-TRV110-20-F TNRV110-20-TRV110-DS-SS
TNRV110-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV110-25-E-TA TNRV110-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV110-25-TRV110-25-F TNRV110-25-TRV110-DS-SS
TNRV110-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV110-30-E-TA TNRV110-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV110-30-TRV110-30-F TNRV110-30-TRV110-DS-SS
TNRV110-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV110-40-E-TA TNRV110-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV110-40-TRV110-40-F TNRV110-40-TRV110-DS-SS
TNRV110-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV110-50-E-TA TNRV110-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV110-50-TRV110-50-F TNRV110-50-TRV110-DS-SS
TNRV110-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV110-60-E-TA TNRV110-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV110-60-TRV110-60-F TNRV110-60-TRV110-DS-SS
TNRV110-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV110-80-E-TA TNRV110-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV110-80-TRV110-80-F TNRV110-80-TRV110-DS-SS
TNRV110-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 TRV110-100-E-TA TNRV110-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV110-100-TRV110-80-F TNRV110-100-TRV110-DS-SS
    
TNRV130-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 TRV130-7.5-E-TA TNRV130-7.5-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV130-7.5-TRV130-7.5-F TNRV130-7.5-TRV130-DS-SS
TNRV130-10-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 TRV130-10-E-TA TNRV130-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV130-10-TRV130-10-F TNRV130-10-TRV130-DS-SS
TNRV130-15-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 TRV130-15-E-TA TNRV130-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV130-15-TRV130-15-F TNRV130-15-TRV130-DS-SS
TNRV130-20-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 TRV130-20-E-TA TNRV130-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV130-20-TRV130-20-F TNRV130-20-TRV130-DS-SS
TNRV130-25-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 TRV130-25-E-TA TNRV130-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV130-25-TRV130-25-F TNRV130-25-TRV130-DS-SS
TNRV130-30-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 TRV130-30-E-TA TNRV130-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV130-30-TRV130-30-F TNRV130-30-TRV130-DS-SS
TNRV130-40-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 TRV130-40-E-TA TNRV130-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV130-40-TRV130-40-F TNRV130-40-TRV130-DS-SS
TNRV130-50-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 TRV130-50-E-TA TNRV130-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV130-50-TRV130-50-F TNRV130-50-TRV130-DS-SS
TNRV130-60-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 TRV130-60-E-TA TNRV130-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV130-60-TRV130-60-F TNRV130-60-TRV130-DS-SS
TNRV130-80-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 TRV130-80-E-TA TNRV130-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV130-80-TRV130-80-F TNRV130-80-TRV130-DS-SS
TNRV130-100-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 TRV130-100-E-TA TNRV130-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV130-100-TRV130-80-F TNRV130-100-TRV130-DS-SS
    
TNRV150-7.5-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 TRV150-7.5-E-TA TNRV150-7.5-Y11-Y15-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV150-7.5-TRV150-7.5-F TNRV150-7.5-TRV150-DS-SS
TNRV150-10-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 TRV150-10-E-TA TNRV150-10-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV150-10-TRV150-10-F TNRV150-10-TRV150-DS-SS
TNRV150-15-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 TRV150-15-E-TA TNRV150-15-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV150-15-TRV150-15-F TNRV150-15-TRV150-DS-SS
TNRV150-20-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 TRV150-20-E-TA TNRV150-20-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV150-20-TRV150-20-F TNRV150-20-TRV150-DS-SS
TNRV150-25-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 TRV150-25-E-TA TNRV150-25-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV150-25-TRV150-25-F TNRV150-25-TRV150-DS-SS
TNRV150-30-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 TRV150-30-E-TA TNRV150-30-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV150-30-TRV150-30-F TNRV150-30-TRV150-DS-SS
TNRV150-40-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 TRV150-40-E-TA TNRV150-40-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV150-40-TRV150-40-F TNRV150-40-TRV150-DS-SS
TNRV150-50-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 TRV150-50-E-TA TNRV150-50-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV150-50-TRV150-50-F TNRV150-50-TRV150-DS-SS
TNRV150-60-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 TRV150-60-E-TA TNRV150-60-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV150-60-TRV150-60-F TNRV150-60-TRV150-DS-SS
TNRV150-80-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 TRV150-80-E-TA TNRV150-80-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV150-80-TRV150-80-F TNRV150-80-TRV150-DS-SS
TNRV150-100-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 TRV150-100-E-TA TNRV150-100-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV150-100-TRV150-80-F TNRV150-100-TRV150-DS-SS
    
TNRV185-7.5-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 TRV185-7.5-E-TA TNRV185-7.5-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y5.5-Y7.5 TNRV185-7.5-TRV185-7.5-F TNRV185-7.5-TRV185-DS-SS
TNRV185-10-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 TRV185-10-E-TA TNRV185-10-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV185-10-TRV185-10-F TNRV185-10-TRV185-DS-SS
TNRV185-15-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 TRV185-15-E-TA TNRV185-15-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV185-15-TRV185-15-F TNRV185-15-TRV185-DS-SS
TNRV185-20-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 TRV185-20-E-TA TNRV185-20-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV185-20-TRV185-20-F TNRV185-20-TRV185-DS-SS
TNRV185-25-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 TRV185-25-E-TA TNRV185-25-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV185-25-TRV185-25-F TNRV185-25-TRV185-DS-SS
TNRV185-30-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 TRV185-30-E-TA TNRV185-30-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV185-30-TRV185-30-F TNRV185-30-TRV185-DS-SS
TNRV185-40-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 TRV185-40-E-TA TNRV185-40-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV185-40-TRV185-40-F TNRV185-40-TRV185-DS-SS
TNRV185-50-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 TRV185-50-E-TA TNRV185-50-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV185-50-TRV185-50-F TNRV185-50-TRV185-DS-SS
TNRV185-60-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 TRV185-60-E-TA TNRV185-60-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV185-60-TRV185-60-F TNRV185-60-TRV185-DS-SS
TNRV185-80-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 TRV185-80-E-TA TNRV185-80-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV185-80-TRV185-80-F TNRV185-80-TRV185-DS-SS
TNRV185-100-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 TRV185-100-E-TA TNRV185-100-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 TNRV185-100-TRV185-80-F TNRV185-100-TRV185-DS-SS
    
    
  无极配RV PC配RV 
TNRV025/030-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV025/030-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.18-TNRV040-FA-FB-SS-T PC063/TNRV040-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV025/040-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV025/040-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.18-TNRV050-FA-FB-SS-T PC063/TNRV050-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV030/040-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV030/040-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.12-TNRV040-FA-FB-SS-T PC063/TNRV063-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV030/050-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV030/050-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.12-TNRV050-FA-FB-SS-T PC071/TNRV050-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV030/063-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV030/063-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.25-TNRV050-FA-FB-SS-T PC071/TNRV063-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV040/050-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV040/050-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.37-TNRV050-FA-FB-SS-T PC071/TNRV075-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV040/063-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV040/063-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.25-TNRV063-FA-FB-SS-T PC071/TNRV090-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV040/075-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV040/075-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.37-TNRV063-FA-FB-SS-T PC080/TNRV075-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV040/090-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV040/090-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.55-TNRV063-FA-FB-SS-T PC080/TNRV090-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV050/063-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV050/063-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.75-TNRV063-FA-FB-SS-T PC080/TNRV110-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV050/075-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV050/075-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.55-TNRV075-FA-FB-SS-T PC080/TNRV105-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV050/090-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV050/090-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.75-TNRV075-FA-FB-SS-T PC080/TNRV130-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV050/105-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV050/105-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.25-TNRV075-FA-FB-SS-T PC090/TNRV110-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV050/110-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV050/110-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.37-TNRV075-FA-FB-SS-T PC090/TNRV105-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV063/110-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV063/110-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL1.1-TNRV075-FA-FB-SS-T PC090/TNRV130-E-DZ-SS-TA-FA-FB 
TNRV063/130-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV063/130-E-FA-FB-SS-DZ-TA UD1.1-TNRV075-FA-FB-SS-T UDL0.37-CB3 
TNRV063/150-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV063/150-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.55-TNRV090-FA-FB-SS-T UDL0.75-CB3 
TNRV075/090-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV075/090-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL0.75-TNRV090-FA-FB-SS-T UDL1.1-CB3 
TNRV075/105-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV075/105-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL1.1-TNRV090-FA-FB-SS-T UDL1.5-CB3 
TNRV075/130-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV075/130-E-FA-FB-SS-DZ-TA UD1.1-TNRV090-FA-FB-SS-T UDL0.37-CB5 
TNRV075/150-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV075/150-E-FA-FB-SS-DZ-TA UDL1.1-TNRV105-FA-FB-SS-T UDL0.75-CB5 
TNRV090/110-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV090/110-E-FA-FB-SS-DZ-TA UD1.1-TNRV105-FA-FB-SS-T UD1.1-CB5 
TNRV090/130-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV090/130-E-FA-FB-SS-DZ-TA UD2.2-TNRV090-FA-FB-SS-T UD1.5-CB5 
TNRV090/150-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV090/150-E-FA-FB-SS-DZ-TA UD3.0-TNRV090-FA-FB-SS-T UD2.2-TNRV150-FA-FB-SS-T 
TNRV110/130-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV110/130-E-FA-FB-SS-DZ-TA UD4.0-TNRV090-FA-FB-SS-T UD3.0-TNRV150-FA-FB-SS-T 
TNRV110/150-E-FA-FB-SS-DZ-TA TRV110/150-E-FA-FB-SS-DZ-TA UD2.2-TNRV105-FA-FB-SS-T UD4.0-TNRV150-FA-FB-SS-T 
  UD3.0-TNRV105-FA-FB-SS-T UD5.5-TNRV150-FA-FB-SS-T 
  UD4.0-TNRV105-FA-FB-SS-T UD7.5-TNRV150-FA-FB-SS-T 
  UDL1.1-TNRV110-FA-FB-SS-T UDL1.1-TNRV185-FA-FB-SS-T 
UDL0.18-B3 UDL0.18-B5 UD1.1-TNRV110-FA-FB-SS-T UD1.1-TNRV185-FA-FB-SS-T 
UDL0.37-B3 UDL0.37-B5 UD2.2-TNRV110-FA-FB-SS-T UD2.2-TNRV185-FA-FB-SS-T 
UDL0.55-B3 UDL0.55-B5 UD3.0-TNRV110-FA-FB-SS-T UD3.0-TNRV185-FA-FB-SS-T 
UDL0.75-B3 UDL0.75-B5 UD4.0-TNRV110-FA-FB-SS-T UD4.0-TNRV185-FA-FB-SS-T 
UDL1.1-B3 UDL1.1-B5 UDL1.1-TNRV130-FA-FB-SS-T UD5.5-TNRV185-FA-FB-SS-T 
UDL1.5-B3 UDL1.5-B5 UD1.1-TNRV130-FA-FB-SS-T UD7.5-TNRV185-FA-FB-SS-T 
UD2.2-B3 UD2.2-B5 UD2.2-TNRV130-FA-FB-SS-T UDB11-TNRV185-FA-FB-SS-T 
UD3.0-B3 UD3.0-B5 UD3.0-TNRV130-FA-FB-SS-T UD15-TNRV185-FA-FB-SS-T 
UD4.0-B3 UD4.0-B5 UD4.0-TNRV130-FA-FB-SS-T  
UD5.5-B3 UD5.5-B5 UD5.5-TNRV130-FA-FB-SS-T  
UD7.5-B3 UD7.5-B5 UD7.5-TNRV130-FA-FB-SS-T  
UD11-B3 UD11-B5 UDL1.1-TNRV150-FA-FB-SS-T  
UD15-B3 UD15-B5 UD1.1-TNRV150-FA-FB-SS-T  

NEWS

新闻中心