JMRV130可调间隙双导程蜗轮减速机型号大全

JMRV130减速机采用渐开线蜗轮加工工艺,蜗轮使用10-1锡青铜提升热能效,效率可达90%左右,JMRV系列蜗轮减速机由沃瑞迈(温州)机电设备有限责任公司生产销售,如需帮助请点击www.wormgear.com.cn,0577-67212111 13968959799

主要型号由:

JMRV025-7.5-56B14 JRV025-7.5-VS-A JMRV025-7.5-Y0.09-Y0.06 JRV025-F-JMRV025-7.5-F JMRV025-7.5JRV025-AS-AB

JMRV025-10-56B14 JRV025-10-VS-A JMRV025-10-Y0.09-Y0.06 JRV025-F-JMRV025-10-F JMRV025-10JRV025-AS-AB

JMRV025-15-56B14 JRV025-15-VS-A JMRV025-15-Y0.09-Y0.06 JRV025-F-JMRV025-15-F JMRV025-15JRV025-AS-AB

JMRV025-20-56B14 JRV025-20-VS-A JMRV025-20-Y0.09-Y0.06 JRV025-F-JMRV025-20-F JMRV025-20JRV025-AS-AB

JMRV025-25-56B14 JRV025-25-VS-A JMRV025-25-Y0.09-Y0.06 JRV025-F-JMRV025-25-F JMRV025-25JRV025-AS-AB

JMRV025-30-56B14 JRV025-30-VS-A JMRV025-30-Y0.09-Y0.06 JRV025-F-JMRV025-30-F JMRV025-30JRV025-AS-AB

JMRV025-40-56B14 JRV025-40-VS-A JMRV025-40-Y0.09-Y0.06 JRV025-F-JMRV025-40-F JMRV025-40JRV025-AS-AB

JMRV025-50-56B14 JRV025-50-VS-A JMRV025-50-Y0.09-Y0.06 JRV025-F-JMRV025-50-F JMRV025-50JRV025-AS-AB

JMRV025-60-56B14 JRV025-60-VS-A JMRV025-60-Y0.09-Y0.06 JRV025-F-JMRV025-60-F JMRV025-60JRV025-AS-AB

JMRV030-7.5-56B14-63B5-63B14-56B5 JRV030-7.5-VS-A JMRV030-7.5-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 JMRV030-7.5-F-JRV030-F JMRV030-7.5-JRV030-AS-AB

JMRV030-10-56B14-63B5-63B14-56B5 JRV030-10-VS-A JMRV030-10-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 MJRV030-10-F-JRV030-F JMRV030-10-JRV030-AS-AB

JMRV030-15-56B14-63B5-63B14-56B5 JRV030-15-VS-A JMRV030-15-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 JMRV030-15-JRV030-15-F JMRV030-15-JRV030-AS-AB

JMRV030-20-56B14-63B5-63B14-56B5 JRV030-20-VS-A JMRV030-20-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 JMRV030-20-JRV030-20-F JMRV030-20-JRV030-AS-AB

JMRV030-25-56B14-63B5-63B14-56B5 JRV030-25-VS-A JMRV030-25-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 JMRV030-25-JRV030-25-F JMRV030-25-JRV030-AS-AB

JMRV030-30-56B14-63B5-63B14-56B5 JRV030-30-VS-A JMRV030-30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 JMRV030-30-JRV030-30-F JMRV030-30-JRV030-AS-AB

JMRV030-40-56B14-63B5-63B14-56B5 JRV030-40-VS-A JMRV030-40-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 JMRV030-40-JRV030-40-F JMRV030-40-JRV030-AS-AB

JMRV030-50-56B14-63B5-63B14-56B5 JRV030-50-VS-A JMRV030-50-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 JMRV030-50-JRV030-50-F JMRV030-50-JRV030-AS-AB

JMRV030-60-56B14-63B5-63B14-56B5 JRV030-60-VS-A JMRV030-60-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 JMRV030-60-JRV030-60-F JMRV030-60-JRV030-AS-AB

JMRV030-80-56B14-63B5-63B14-56B5 JRV030-80-VS-A JMRV030-80-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 JMRV030-80-JRV030-80-F JMRV030-80-JRV030-AS-AB

JMRV040-7.5-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 JRV040-7.5-VS-A JMRV040-7.5-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 JMRV040-7.5-JRV040-7.5-F-FL JMRV040-7.5-JRV040-AS-AB

JMRV040-10-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 JRV040-10-VS-A JMRV040-10-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 JMRV040-10-JRV040-10-F-FL JMRV040-10-JRV040-AS-AB

JMRV040-15-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 JRV040-15-VS-A JMRV040-15-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 JMRV040-15-JRV040-15-F-FL JMRV040-15-JRV040-AS-AB

JMRV040-20-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 JRV040-20-VS-A JMRV040-20-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 JMRV040-20-JRV040-20-F-FL JMRV040-20-JRV040-AS-AB

JMRV040-25-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 JRV040-25-VS-A JMRV040-25-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 JMRV040-25-JRV040-25-F-FL JMRV040-25-JRV040-AS-AB

JMRV040-30-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 JRV040-30-VS-A JMRV040-30-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 JMRV040-30-JRV040-30-F-FL JMRV040-30-JRV040-AS-AB

JMRV040-40-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 JRV040-40-VS-A JMRV040-40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 JMRV040-40-JRV040-40-F-FL JMRV040-40-JRV040-AS-AB

JMRV040-50-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 JRV040-50-VS-A JMRV040-50-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 JMRV040-50-JRV040-50-F-FL JMRV040-50-JRV040-AS-AB

JMRV040-60-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 JRV040-60-VS-A JMRV040-60-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 JMRV040-60-JRV040-60-F-FL JMRV040-60-JRV040-AS-AB

JMRV040-80-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 JRV040-80-VS-A JMRV040-80-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 JMRV040-80-JRV040-80-F-FL JMRV040-80-JRV040-AS-AB

JMRV040-100-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 JRV040-100-VS-A JMRV040-100-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 JMRV040-100-JRV040-80-F-FL JMRV040-100-JRV040-AS-AB

JMRV050-7.5-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 JRV050-7.5-VS-A JMRV050-7.5-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV050-7.5-JRV050-7.5-F-FL JMRV050-7.5-JRV050-AS-AB

JMRV050-10-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 JRV050-10-VS-A JMRV050-10-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV050-10-JRV050-10-F-FL JMRV050-10-JRV050-AS-AB

JMRV050-15-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 JRV050-15-VS-A JMRV050-15-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV050-15-JRV050-15-F-FL JMRV050-15-JRV050-AS-AB

JMRV050-20-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 JRV050-20-VS-A JMRV050-20-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV050-20-JRV050-20-F-FL JMRV050-20-JRV050-AS-AB

JMRV050-25-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 JRV050-25-VS-A JMRV050-25-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV050-25-JRV050-25-F-FL JMRV050-25-JRV050-AS-AB

JMRV050-30-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 JRV050-30-VS-A JMRV050-30-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV050-30-JRV050-30-F-FL JMRV050-30-JRV050-AS-AB

JMRV050-40-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 JRV050-40-VS-A JMRV050-40-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV050-40-JRV050-40-F-FL JMRV050-40-JRV050-AS-AB

JMRV050-50-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 JRV050-50-VS-A JMRV050-50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV050-50-JRV050-50-F-FL JMRV050-50-JRV050-AS-AB

JMRV050-60-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 JRV050-60-VS-A JMRV050-60-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV050-60-JRV050-60-F-FL JMRV050-60-JRV050-AS-AB

JMRV050-80-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 JRV050-80-VS-A JMRV050-80-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV050-80-JRV050-80-F-FL JMRV050-80-JRV050-AS-AB

JMRV050-100-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 JRV050-100-VS-A JMRV050-100-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV050-100-JRV050-80-F-FL JMRV050-100-JRV050-AS-AB

JMRV063-7.5-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 JRV063-7.5-VS-A JMRV063-7.5-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV063-7.5-JRV063-7.5-F-FL JMRV063-7.5-JRV063-AS-AB

JMRV063-10-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 JRV063-10-VS-A JMRV063-10-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV063-10-JRV063-10-F-FL JMRV063-10-JRV063-AS-AB

JMRV063-15-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 JRV063-15-VS-A JMRV063-15-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV063-15-JRV063-15-F-FL JMRV063-15-JRV063-AS-AB

JMRV063-20-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 JRV063-20-VS-A JMRV063-20-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV063-20-JRV063-20-F-FL JMRV063-20-JRV063-AS-AB

JMRV063-25-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 JRV063-25-VS-A JMRV063-25-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV063-25-JRV063-25-F-FL JMRV063-25-JRV063-AS-AB

JMRV063-30-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 JRV063-30-VS-A JMRV063-30-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV063-30-JRV063-30-F-FL JMRV063-30-JRV063-AS-AB

JMRV063-40-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 JRV063-40-VS-A JMRV063-40-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV063-40-JRV063-40-F-FL JMRV063-40-JRV063-AS-AB

JMRV063-50-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 JRV063-50-VS-A JMRV063-50-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV063-50-JRV063-50-F-FL JMRV063-50-JRV063-AS-AB

JMRV063-60-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 JRV063-60-VS-A JMRV063-60-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV063-60-JRV063-60-F-FL JMRV063-60-JRV063-AS-AB

JMRV063-80-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 JRV063-80-VS-A JMRV063-80-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV063-80-JRV063-80-F-FL JMRV063-80-JRV063-AS-AB

JMRV063-100-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 JRV063-100-VS-A JMRV063-100-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 JMRV063-100-JRV063-80-F-FL JMRV063-100-JRV063-AS-AB

JMRV075-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV075-7.5-VS-A JMRV075-7.5-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV075-7.5-JRV075-7.5-F-FAB JMRV075-7.5-JRV075-AS-AB

JMRV075-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV075-10-VS-A JMRV075-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV075-10-JRV075-10-F-FAB JMRV075-10-JRV075-AS-AB

JMRV075-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV075-15-VS-A JMRV075-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV075-15-JRV075-15-F-FAB JMRV075-15-JRV075-AS-AB

JMRV075-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV075-20-VS-A JMRV075-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV075-20-JRV075-20-F-FAB JMRV075-20-JRV075-AS-AB

JMRV075-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV075-25-VS-A JMRV075-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV075-25-JRV075-25-F-FAB JMRV075-25-JRV075-AS-AB

JMRV075-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV075-30-VS-A JMRV075-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV075-30-JRV075-30-F-FAB JMRV075-30-JRV075-AS-AB

JMRV075-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV075-40-VS-A JMRV075-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV075-40-JRV075-40-F-FAB JMRV075-40-JRV075-AS-AB

JMRV075-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV075-50-VS-A JMRV075-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV075-50-JRV075-50-F-FAB JMRV075-50-JRV075-AS-AB

JMRV075-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV075-60-VS-A JMRV075-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV075-60-JRV075-60-F-FAB JMRV075-60-JRV075-AS-AB

JMRV075-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV075-80-VS-A JMRV075-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV075-80-JRV075-80-F-FAB JMRV075-80-JRV075-AS-AB

JMRV075-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV075-100-VS-A JMRV075-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV075-100-JRV075-80-F-FAB JMRV075-100-JRV075-AS-AB

JMRV090-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV090-7.5-VS-A JMRV090-7.5-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV090-7.5-JRV090-7.5-F-FABCD JMRV090-7.5-JRV090-AS-AB

JMRV090-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV090-10-VS-A JMRV090-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV090-10-JRV090-10-F-FABCD JMRV090-10-JRV090-AS-AB

JMRV090-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV090-15-VS-A JMRV090-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV090-15-JRV090-15-F-FABCD JMRV090-15-JRV090-AS-AB

JMRV090-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV090-20-VS-A JMRV090-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV090-20-JRV090-20-F-FABCD JMRV090-20-JRV090-AS-AB

JMRV090-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV090-25-VS-A JMRV090-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV090-25-JRV090-25-F-FABCD JMRV090-25-JRV090-AS-AB

JMRV090-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV090-30-VS-A JMRV090-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV090-30-JRV090-30-F-FABCD JMRV090-30-JRV090-AS-AB

JMRV090-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV090-40-VS-A JMRV090-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV090-40-JRV090-40-F-FABCD JMRV090-40-JRV090-AS-AB

JMRV090-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV090-50-VS-A JMRV090-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV090-50-JRV090-50-F-FABCD JMRV090-50-JRV090-AS-AB

JMRV090-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV090-60-VS-A JMRV090-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV090-60-JRV090-60-F-FABCD JMRV090-60-JRV090-AS-AB

JMRV090-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV090-80-VS-A JMRV090-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV090-80-JRV090-80-F-FABCD JMRV090-80-JRV090-AS-AB

JMRV090-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 JRV090-100-VS-A JMRV090-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 JMRV090-100-JRV090-80-F-FABCD JMRV090-100-JRV090-AS-AB

JMRV105-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV105-7.5-VS-A JMRV105-7.5-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV105-7.5-JRV105-7.5-F JMRV105-7.5-JRV105-AS-AB

JMRV105-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV105-10-VS-A JMRV105-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV105-10-JRV105-10-F JMRV105-10-JRV105-AS-AB

JMRV105-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV105-15-VS-A JMRV105-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV105-15-JRV105-15-F JMRV105-15-JRV105-AS-AB

JMRV105-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV105-20-VS-A JMRV105-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV105-20-JRV105-20-F JMRV105-20-JRV105-AS-AB

JMRV105-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV105-25-VS-A JMRV105-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV105-25-JRV105-25-F JMRV105-25-JRV105-AS-AB

JMRV105-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV105-30-VS-A JMRV105-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV105-30-JRV105-30-F JMRV105-30-JRV105-AS-AB

JMRV105-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV105-40-VS-A JMRV105-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV105-40-JRV105-40-F JMRV105-40-JRV105-AS-AB

JMRV105-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV105-50-VS-A JMRV105-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV105-50-JRV105-50-F JMRV105-50-JRV105-AS-AB

JMRV105-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV105-60-VS-A JMRV105-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV105-60-JRV105-60-F JMRV105-60-JRV105-AS-AB

JMRV105-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV105-80-VS-A JMRV105-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV105-80-JRV105-80-F JMRV105-80-JRV105-AS-AB

JMRV105-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV105-100-VS-A JMRV105-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV105-100-JRV105-80-F JMRV105-100-JRV105-AS-AB

JMRV110-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV110-7.5-VS-A JMRV110-7.5-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV110-7.5-JRV110-7.5-F JMRV110-7.5-JRV110-AS-AB

JMRV110-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV110-10-VS-A JMRV110-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV110-10-JRV110-10-F JMRV110-10-JRV110-AS-AB

JMRV110-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV110-15-VS-A JMRV110-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV110-15-JRV110-15-F JMRV110-15-JRV110-AS-AB

JMRV110-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV110-20-VS-A JMRV110-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV110-20-JRV110-20-F JMRV110-20-JRV110-AS-AB

JMRV110-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV110-25-VS-A JMRV110-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV110-25-JRV110-25-F JMRV110-25-JRV110-AS-AB

JMRV110-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV110-30-VS-A JMRV110-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV110-30-JRV110-30-F JMRV110-30-JRV110-AS-AB

JMRV110-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV110-40-VS-A JMRV110-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV110-40-JRV110-40-F JMRV110-40-JRV110-AS-AB

JMRV110-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV110-50-VS-A JMRV110-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV110-50-JRV110-50-F JMRV110-50-JRV110-AS-AB

JMRV110-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV110-60-VS-A JMRV110-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV110-60-JRV110-60-F JMRV110-60-JRV110-AS-AB

JMRV110-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV110-80-VS-A JMRV110-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV110-80-JRV110-80-F JMRV110-80-JRV110-AS-AB

JMRV110-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 JRV110-100-VS-A JMRV110-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV110-100-JRV110-80-F JMRV110-100-JRV110-AS-AB

JMRV130-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 JRV130-7.5-VS-A JMRV130-7.5-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV130-7.5-JRV130-7.5-F JMRV130-7.5-JRV130-AS-AB

JMRV130-10-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 JRV130-10-VS-A JMRV130-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV130-10-JRV130-10-F JMRV130-10-JRV130-AS-AB

JMRV130-15-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 JRV130-15-VS-A JMRV130-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV130-15-JRV130-15-F JMRV130-15-JRV130-AS-AB

JMRV130-20-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 JRV130-20-VS-A JMRV130-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV130-20-JRV130-20-F JMRV130-20-JRV130-AS-AB

JMRV130-25-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 JRV130-25-VS-A JMRV130-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV130-25-JRV130-25-F JMRV130-25-JRV130-AS-AB

JMRV130-30-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 JRV130-30-VS-A JMRV130-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV130-30-JRV130-30-F JMRV130-30-JRV130-AS-AB

JMRV130-40-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 JRV130-40-VS-A JMRV130-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV130-40-JRV130-40-F JMRV130-40-JRV130-AS-AB

JMRV130-50-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 JRV130-50-VS-A JMRV130-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV130-50-JRV130-50-F JMRV130-50-JRV130-AS-AB

JMRV130-60-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 JRV130-60-VS-A JMRV130-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV130-60-JRV130-60-F JMRV130-60-JRV130-AS-AB

JMRV130-80-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 JRV130-80-VS-A JMRV130-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV130-80-JRV130-80-F JMRV130-80-JRV130-AS-AB

JMRV130-100-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 JRV130-100-VS-A JMRV130-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV130-100-JRV130-80-F JMRV130-100-JRV130-AS-AB

JMRV150-7.5-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 JRV150-7.5-VS-A JMRV150-7.5-Y11-Y15-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV150-7.5-JRV150-7.5-F JMRV150-7.5-JRV150-AS-AB

JMRV150-10-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 JRV150-10-VS-A JMRV150-10-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV150-10-JRV150-10-F JMRV150-10-JRV150-AS-AB

JMRV150-15-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 JRV150-15-VS-A JMRV150-15-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV150-15-JRV150-15-F JMRV150-15-JRV150-AS-AB

JMRV150-20-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 JRV150-20-VS-A JMRV150-20-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV150-20-JRV150-20-F JMRV150-20-JRV150-AS-AB

JMRV150-25-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 JRV150-25-VS-A JMRV150-25-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV150-25-JRV150-25-F JMRV150-25-JRV150-AS-AB

JMRV150-30-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 JRV150-30-VS-A JMRV150-30-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV150-30-JRV150-30-F JMRV150-30-JRV150-AS-AB

JMRV150-40-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 JRV150-40-VS-A JMRV150-40-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV150-40-JRV150-40-F JMRV150-40-JRV150-AS-AB

JMRV150-50-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 JRV150-50-VS-A JMRV150-50-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV150-50-JRV150-50-F JMRV150-50-JRV150-AS-AB

JMRV150-60-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 JRV150-60-VS-A JMRV150-60-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV150-60-JRV150-60-F JMRV150-60-JRV150-AS-AB

JMRV150-80-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 JRV150-80-VS-A JMRV150-80-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV150-80-JRV150-80-F JMRV150-80-JRV150-AS-AB

JMRV150-100-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 JRV150-100-VS-A JMRV150-100-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV150-100-JRV150-80-F JMRV150-100-JRV150-AS-AB

JMRV185-7.5-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 JRV185-7.5-VS-A JMRV185-7.5-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y5.5-Y7.5 JMRV185-7.5-JRV185-7.5-F JMRV185-7.5-JRV185-AS-AB

JMRV185-10-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 JRV185-10-VS-A JMRV185-10-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV185-10-JRV185-10-F JMRV185-10-JRV185-AS-AB

JMRV185-15-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 JRV185-15-VS-A JMRV185-15-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV185-15-JRV185-15-F JMRV185-15-JRV185-AS-AB

JMRV185-20-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 JRV185-20-VS-A JMRV185-20-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV185-20-JRV185-20-F JMRV185-20-JRV185-AS-AB

JMRV185-25-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 JRV185-25-VS-A JMRV185-25-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV185-25-JRV185-25-F JMRV185-25-JRV185-AS-AB

JMRV185-30-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 JRV185-30-VS-A JMRV185-30-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV185-30-JRV185-30-F JMRV185-30-JRV185-AS-AB

JMRV185-40-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 JRV185-40-VS-A JMRV185-40-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV185-40-JRV185-40-F JMRV185-40-JRV185-AS-AB

JMRV185-50-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 JRV185-50-VS-A JMRV185-50-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV185-50-JRV185-50-F JMRV185-50-JRV185-AS-AB

JMRV185-60-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 JRV185-60-VS-A JMRV185-60-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV185-60-JRV185-60-F JMRV185-60-JRV185-AS-AB

JMRV185-80-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 JRV185-80-VS-A JMRV185-80-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV185-80-JRV185-80-F JMRV185-80-JRV185-AS-AB

JMRV185-100-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 JRV185-100-VS-A JMRV185-100-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 JMRV185-100-JRV185-80-F JMRV185-100-JRV185-AS-AB

JMRV025/030-VS-F-AS-AB-A JRV025/030-VS-F-AS-AB-A UDL002-Y0.18-JMRV040-F-VS-AS-AB-T PC063/JMRV040-VS-AS-AB-F-A UDL002-B5-Y0.18

JMRV025/040-VS-F-AS-AB-A JRV025/040-VS-F-AS-AB-A UDL002-Y0.18-JMRV050-F-VS-AS-AB-T PC063/JMRV050-VS-AS-AB-F-A UDL005-B5-Y0.25

JMRV030/040-VS-F-AS-AB-A JRV030/040-VS-F-AS-AB-A UDL002-Y0.12-JMRV040-F-VS-AS-AB-T PC063/JMRV063-VS-AS-AB-F-A UDL005-B5-Y0.37

JMRV030/050-VS-F-AS-AB-A JRV030/050-VS-F-AS-AB-A UDL002-Y0.12-JMRV050-F-VS-AS-AB-T PC071/JMRV050-VS-AS-AB-F-A UDL010-B5-Y0.55

JMRV030/063-VS-F-AS-AB-A JRV030/063-VS-F-AS-AB-A UDL005-Y0.25-JMRV050-F-VS-AS-AB-T PC071/JMRV063-VS-AS-AB-F-A UDL010-B5-Y0.75

JMRV040/050-VS-F-AS-AB-A JRV040/050-VS-F-AS-AB-A UDL005-Y0.37-JMRV050-F-VS-AS-AB-T PC071/JMRV075-VS-AS-AB-F-A UD020-B5-Y1.1

JMRV040/063-VS-F-AS-AB-A JRV040/063-VS-F-AS-AB-A UDL005-Y0.25-JMRV063-F-VS-AS-AB-T PC071/JMRV090-VS-AS-AB-F-A UD020-B5-Y1.5

JMRV040/075-VS-F-AS-AB-A JRV040/075-VS-F-AS-AB-A UDL005-Y0.37-JMRV063-F-VS-AS-AB-T PC080/JMRV075-VS-AS-AB-F-A UD030-B5-Y2.2

JMRV040/090-VS-F-AS-AB-A JRV040/090-VS-F-AS-AB-A UDL010-Y0.55-JMRV063-F-VS-AS-AB-T PC080/JMRV090-VS-AS-AB-F-A UD030-B5-Y3.0

JMRV050/063-VS-F-AS-AB-A JRV050/063-VS-F-AS-AB-A UDL010-Y0.75-JMRV063-F-VS-AS-AB-T PC080/JMRV110-VS-AS-AB-F-A UD050-B5-Y4.0

JMRV050/075-VS-F-AS-AB-A JRV050/075-VS-F-AS-AB-A UDL010-Y0.55-JMRV075-F-VS-AS-AB-T PC080/JMRV105-VS-AS-AB-F-A UD100-B5-Y5.5

JMRV050/090-VS-F-AS-AB-A JRV050/090-VS-F-AS-AB-A UDL010-Y0.75-JMRV075-F-VS-AS-AB-T PC080/JMRV130-VS-AS-AB-F-A UD100-B5-Y7.5

JMRV050/105-VS-F-AS-AB-A JRV050/105-VS-F-AS-AB-A UDL005-Y0.25-JMRV075-F-VS-AS-AB-T PC090/JMRV110-VS-AS-AB-F-A

JMRV050/110-VS-F-AS-AB-A JRV050/110-VS-F-AS-AB-A UDL005-Y0.37-JMRV075-F-VS-AS-AB-T PC090/JMRV105-VS-AS-AB-F-A

JMRV063/110-VS-F-AS-AB-A JRV063/110-VS-F-AS-AB-A UD020-Y1.1-JMRV075-F-VS-AS-AB-T PC090/JMRV130-VS-AS-AB-F-A TXF005-B5-Y0.25

JMRV063/130-VS-F-AS-AB-A JRV063/130-VS-F-AS-AB-A UD020-Y1.5-JMRV075-F-VS-AS-AB-T TXF005-B5-Y0.37

JMRV063/150-VS-F-AS-AB-A JRV063/150-VS-F-AS-AB-A UDL010-Y0.55-JMRV090-F-VS-AS-AB-T TXF010-B5-Y0.55

JMRV075/090-VS-F-AS-AB-A JRV075/090-VS-F-AS-AB-A UDL010-Y0.75-JMRV090-F-VS-AS-AB-T UD100-Y5.5-JMRV150-F-VS-AS-AB-T TXF010-B5-Y0.75

JMRV075/105-VS-F-AS-AB-A JRV075/105-VS-F-AS-AB-A UD020-Y1.1-JMRV090-F-VS-AS-AB-T UD100-Y7.5-JMRV150-F-VS-AS-AB-T UDL002-B3-Y0.18

JMRV075/130-VS-F-AS-AB-A JRV075/130-VS-F-AS-AB-A UD020-Y1.5-JMRV090-F-VS-AS-AB-T UD020-Y1.1-JMRV185-F-VS-AS-AB-T UDL005-B3-Y0.25

JMRV075/150-VS-F-AS-AB-A JRV075/150-VS-F-AS-AB-A UD020-Y1.1-JMRV105-F-VS-AS-AB-T UD020-Y1.5-JMRV185-F-VS-AS-AB-T UDL005-B3-Y0.37

JMRV090/110-VS-F-AS-AB-A JRV090/110-VS-F-AS-AB-A UD020-Y1.5-JMRV105-F-VS-AS-AB-T UD030-Y2.2-JMRV185-F-VS-AS-AB-T UDL010-B3-Y0.55

JMRV090/130-VS-F-AS-AB-A JRV090/130-VS-F-AS-AB-A UD030-Y2.2-JMRV090-F-VS-AS-AB-T UD050-Y3.0-JMRV185-F-VS-AS-AB-T UDL010-B3-Y0.75

JMRV090/150-VS-F-AS-AB-A JRV090/150-VS-F-AS-AB-A UD050-Y3.0-JMRV090-F-VS-AS-AB-T UD050-Y4.0-JMRV185-F-VS-AS-AB-T UD020-B3-Y1.1

JMRV110/130-VS-F-AS-AB-A JRV110/130-VS-F-AS-AB-A UD050-Y4.0-JMRV090-F-VS-AS-AB-T UD100-Y5.5-JMRV185-F-VS-AS-AB-T UD020-B3-Y1.5

JMRV110/150-VS-F-AS-AB-A JRV110/150-VS-F-AS-AB-A UD030-Y2.2-JMRV105-F-VS-AS-AB-T UD100-Y7.5-JMRV185-F-VS-AS-AB-T UD030-B3-Y2.2

TXF005-JMRV063-F-VS-AS-AB-T UD050-Y4.0-JMRV130-F-VS-AS-AB-T UD050-Y3.0-JMRV105-F-VS-AS-AB-T UD100-YB11-JMRV185-F-VS-AS-AB-T UD030-B3-Y3.0

TXF010-JMRV050-F-VS-AS-AB-T UD100-Y5.5-JMRV130-F-VS-AS-AB-T UD050-Y4.0-JMRV105-F-VS-AS-AB-T UD100-YB15-JMRV185-F-VS-AS-AB-T UD050-B3-Y4.0

TXF010-JMRV063-F-VS-AS-AB-T UD100-Y7.5-JMRV130-F-VS-AS-AB-T UD020-Y1.1-JMRV110-F-VS-AS-AB-T TXF005-JMRV040-F-VS-AS-AB-T UD100-B3-Y5.5

TXF010-JMRV075-F-VS-AS-AB-T UD020-Y1.1-JMRV150-F-VS-AS-AB-T UD020-Y1.5-JMRV110-F-VS-AS-AB-T TXF005-JMRV050-F-VS-AS-AB-T UD100-B3-Y7.5

TXF010-JMRV090-F-VS-AS-AB-T UD020-Y1.5-JMRV150-F-VS-AS-AB-T UD030-Y2.2-JMRV110-F-VS-AS-AB-T UD050-Y4.0-JMRV150-F-VS-AS-AB-T UD030-Y2.2-JMRV130-F-VS-AS-AB-T

TXF010-JMRV105-F-VS-AS-AB-T UD030-Y2.2-JMRV150-F-VS-AS-AB-T UD050-Y3.0-JMRV110-F-VS-AS-AB-T UD020-Y1.1-JMRV130-F-VS-AS-AB-T UD050-Y3.0-JMRV130-F-VS-AS-AB-T

TXF010-JMRV110-F-VS-AS-AB-T UD050-Y3.0-JMRV150-F-VS-AS-AB-T UD050-Y4.0-JMRV110-F-VS-AS-AB-T UD020-Y1.5-JMRV130-F-VS-AS-AB-T

 

NEWS

新闻中心